خانه سگ ها آموزش سگ آموزش سگ و مدیریت رفتار سگ

آموزش سگ و مدیریت رفتار سگ

۲
۴۸۴۱
آموزش سگ و مدیریت رفتار سگ


آموزش‭ ‬سگ ‭ (‬Dog‭ ‬training‭)‬
آموزش‭ ‬سگ‭ ‬شامل‭ ‬یاد‭ ‬دادن‭ ‬چیزی‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬می‌شود،‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬آموزش‌های‭ ‬بسیار‭ ‬ساده‭ ‬مانند‭ ‬دستورات‭ ‬ابتدایی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬آموزش‌های‭ ‬سخت‌تر‭ ‬مانند‭ ‬مهارت‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬کردن‭ ‬موانع‭ ‬و‭ … ‬باشند‭. ‬مهم‌ترین‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬آموزش‭ ‬سگ‭ ‬یادگیری‭ ‬انجام‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬کاری‭ ‬است‭. ‬چند‭ ‬نمونه‭ ‬از‭ ‬آموزش‌هایی‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬توانایی‭ ‬یادگیری‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬
دستورات‭ ‬پایه‭: ‬آمدن،‭ ‬نشستن،‭ ‬خوابیدن،‭ ‬منتظر‭ ‬ماندن‭ ‬و‭…‬
دستورات‭ ‬بازدارنده‭: ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬پریدن،‭ ‬تنها‭ ‬ماندن‭ ‬در‭ ‬منزل،‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬گاز‭ ‬گرفتن‭ ‬و‭…‬
ترفندهای‭ ‬جالب‭: ‬غلت‭ ‬زدن،‭ ‬دست‭ ‬دادن،‭ ‬روی‭ ‬دو‭ ‬پا‭ ‬راه‭ ‬رفتن‭ ‬و‭…‬

تفاوت‭ ‬بین‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مبحث‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬یادبگیرد‭ ‬چون‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬سگ‭ ‬با‭ ‬عادات،‭ ‬خاطرات‭ ‬و‭ ‬غرایز‭ ‬ذاتی‭ ‬سگ‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقیم‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬عکس‌العمل‌هایی‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬به‭ ‬محرک‌های‭ ‬محیطی‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬کنترل‭ ‬می‌کند‭. ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ

مدیریت‭ ‬کردن‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬این‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬صاحبان‭ ‬رفتار‭ ‬خشنی‭ ‬با‭ ‬حیوان‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬کار‭ ‬اشتباهی‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهد‭ ‬با‭ ‬تنبیه‭ ‬و‭ ‬فریاد‭ ‬کشیدن‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬آن‭ ‬عمل‭ ‬جلوگیری‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آورند‭. ‬

یک‭ ‬صاحب‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬کردن‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬نباید‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬جسمی‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬کنترل‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬بلکه‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نامش‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنی‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬بتوانید‭ ‬شرایط‭ ‬محیطی‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬سگ‭ ‬رفتارهای‭ ‬ناخواسته‌ای‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭ ‬را‭ ‬شناسایی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬کنترل‭ ‬نمایید‭. ‬

به‭ ‬یاد‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬زمانی‭ ‬نتیجه‭ ‬بخش‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬سوء‭ ‬رفتارهای‭ ‬سگ‭ ‬همیشه‭ ‬رفتاری‭ ‬مناسب‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬صبر‭ ‬و‭ ‬تکرار‭ ‬تمرین‌های‭ ‬موثر،‭ ‬باعث‭ ‬کنترل‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬توقف‭ ‬آنها‭ ‬شوید‭. ‬

بنابراین‭ ‬تنها‭ ‬کمک‭ ‬کلیدی‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬می‌توانید‭ ‬برای‭ ‬شکستن‭ ‬عادات‭ ‬نادرست‭ ‬سگ‭ ‬خود‭ ‬انجام‭ ‬دهید،‭ ‬مدیریت‭ ‬موقعیتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬با‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬عادات‭ ‬نادرستی‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬دهد،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موقعیت‭ ‬ها‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬

‬شرایط‭ ‬محیطی‭: ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬محیطی‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬نا‭ ‬آشنا،‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬حیوانات‭ ‬غریبه،‭ ‬صداهای‭ ‬ناگهانی‭ ‬و‭ ‬بلند،‭ ‬شرایط‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬غیر‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭……‬

شرایط‭ ‬غریزی‭: ‬ورود‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬حیوانات‭ ‬ناآشنا‭ ‬به‭ ‬قلمرو‭ ‬سگ،‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬فحلی،‭ ‬بارداری‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬از‭ ‬توله‭ ‬ها،‭ ‬حفر‭ ‬کردن‭ ‬برای‭ ‬پنهان‭ ‬نمودن‭ ‬غذا‭ ‬و‭……‬

در‭ ‬آموزش‭ ‬پاسخی‭ ‬که‭ ‬سگ‌ها‭ ‬به‭ ‬روند‭ ‬آموزشی‭ ‬می‌دهند‭ ‬معمولا‭ ‬مشابه‭ ‬می‌باشد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬محرک‌های‭ ‬محیطی‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سگی‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬نژاد‭ ‬می‌تواند‭ ‬متغیر‭ ‬باشد‭. ‬

در‭ ‬آموزش،‭ ‬عملی‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬یاد‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬مربی‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬شناخت‭ ‬خصوصیات‭ ‬و‭ ‬پیشینه‭ ‬رفتاری‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬پرورش‭ ‬سگ‭ ‬ندارد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬مدیرت‭ ‬رفتاری‭ ‬مربی‭ ‬حتما‭ ‬باید‭ ‬علت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬ریشه‭ ‬یابی‭ ‬نمود‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬با‭ ‬رفع‭ ‬مرحله‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬رفتار‌های‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬سگ‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬محرک‌های‭ ‬محیطی‭ ‬و‭ ‬غریزی‭ ‬تغیر‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭. ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬سگ‌ها‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مبحث‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬یادبگیرند‭ ‬در‭ ‬عوض‭ ‬ما‭ ‬توانایی‭ ‬کنترل‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬اطراف‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬رفتارهای‭ ‬خاص‭ ‬سگ‌ها‭ ‬داریم‭. ‬

به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬ما‭ ‬هرگز‭ ‬برای‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬ترس‭ ‬از‭ ‬صدای‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬سگ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آموزش‭ ‬نداده‭ ‬باشیم‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬می‌توانیم‭ ‬با‭ ‬انجام‭ ‬کارهایی‭ ‬خاص‭ ‬ترس‭ ‬سگ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬کنیم،‭ ‬مانند‭ ‬داشتن‭ ‬رفتاری‭ ‬آرامش‌بخش‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ایجاد‭ ‬مکانی‭ ‬امن‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬سگ‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬پنهان‭ ‬شود‭. ‬شما‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬عمل‭ ‬روش‭ ‬خاصی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬آموزش‭ ‬نمی‌دهید‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬نترسد‭ ‬بلکه‭ ‬واکنش‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صدای‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬کنترل‭ ‬می‌کنید‭.‬

همکاری‭ ‬بین‭ ‬تربیت‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ

در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬سگ‭ ‬دو‭ ‬چیز‭ ‬متفاوت‭ ‬هستند‭ ‬اما‭ ‬آنها‭ ‬متقابلا‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬و‭ ‬کامل‭ ‬نیستند،‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬بخش‭ ‬مهمی‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬برنامه‭ ‬آموزشی‭ ‬سگ‌ها‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬بیایید‭ ‬ترس‭ ‬سگ‭ ‬از‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬دهیم‭. ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬آموزش،‭ ‬از‭ ‬ترس‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬سگ‌ها‭ ‬از‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬جلوگیری‭ ‬کرد‭ ‬اما‭ ‬معمولا‭ ‬زمان‭ ‬زیادی‭ ‬طول‭ ‬می‌‌کشد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کاملا‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬ترس‭ ‬سگ‭ ‬بستگی‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬میان،‭ ‬شما‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬میان‭ ‬رفتن‭ ‬ترس‭ ‬سگ‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬حلی‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬دارید‭. ‬

شما‭ ‬می‌توانید‭ ‬از‭ ‬ابزارهای‭ ‬گوناگونی‭ ‬مانند‭ ‬تجویز‭ ‬داروی‭ ‬آرام‭ ‬بخش‭ ‬توسط‭ ‬دامپزشک،‭ ‬رفتار‭ ‬محبت‭ ‬آمیز‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬نوازش،‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬سگ‭ ‬در‭ ‬لانه‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬کنید‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬طی‭ ‬روند‭ ‬آموزشی‭ ‬یادبگیرد‭ ‬که‭ ‬نباید‭ ‬از‭ ‬صدای‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬بترسد‭. ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬یک‭ ‬ابزار‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬رفتارهای‭ ‬ناخواسته‭ ‬سگ‌ها‭ ‬تا‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬آموزش‭ ‬است‭. ‬

چند‭ ‬نمونه‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ
 • محدود‭ ‬کردن‭ ‬توله‭ ‬برای‭ ‬یادگیری‭ ‬آموزش‭ ‬دفع
 • اجتناب‭ ‬از‭ ‬ماشین‭ ‬سواری‭ ‬برای‭ ‬سگی‭ ‬که‭ ‬ترس‭ ‬از‭ ‬اتومبیل‭ ‬دارد
 • دور‭ ‬نگه‭ ‬داشتن‭ ‬سگی‭ ‬که‭ ‬رفتار‭ ‬تهاجمی‭ ‬دارد‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬غریبه‭ ‬و‭ ‬کودکان
 • ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬قلاده‭ ‬کمری‭ ‬برای‭ ‬بهتر‭ ‬کنترل‭ ‬کردن‭ ‬سگ‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬پیاده‭ ‬روی
 • قرار‭ ‬دادن‭ ‬وعده‭ ‬غذایی‭ ‬یک‭ ‬سگ‭ ‬مهاجم‭ (‬به‭ ‬علت‭ ‬داشتن‭ ‬توله‭) ‬در‭ ‬محیطی‭ ‬امن
 • در‭ ‬اختیار‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬خوراکی‌های‭ ‬جویدنی‭ ‬برای‭ ‬سگی‭ ‬که‭ ‬لوازم‭ ‬منزل‭ ‬را‭ ‬می‌جود

در‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬موارد،‭ ‬آموزشی‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬یاد‭ ‬داده‭ ‬نمی‌شود‭ ‬بلکه‭ ‬فقط‭ ‬رفتارهای‭ ‬غریزی‭ ‬سگ‭ ‬مورد‭ ‬کنترل‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭.‬

آموزش سگ

مشاهده و خرید لوازم و انواع غذای سگ در فروشگاه


 • بحث‌های خوبی مطرح شده بود دستتون درد نکنه
  توضیح عملی در موارد دستشویی و رعد و برق و قفس عالی بود
  لطفا آموزشهای دیگر را توضیح دهید
  مثل مزاحمت سگ زمان صرف غذا توسط ما
  سر و صدای بالا با حضور افراد تاره
  زمینه‌ی محافظتی و قلمروی قوی در رمینه‌ی فضا ها در ارتباط با سایر افراد خانواده و یا سرویس‌کارها و ….

  • سپاس ار نگاه عمیق و لطف شما
   حتما مطالب جدید و بهترین متدهای آموزشی حیوانات خانگی را در سایت قرار خواهیم داد و این روند ادامه‌دار خواهد بود.

با ما همراه شوید در شبکه ای مملو و غنی از مطلب، عکس و کلیپ

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید