خانه گربه ها آموزش گربه ، بهترین حیوان خانگی

گربه ، بهترین حیوان خانگی

۱۰۸۹۷
گربه ، بهترین حیوان خانگی

گربه ها حیواناتی عموماً مستبد، خودپسند، راحت طلب،فضول ، مغرور، زود آشناونمك نشناس هستنددرراحترین جاهااستراحت كرده وازانعطاف بدنی فوق العاده برخوردارهستند.همچنین گربه ها متعادلترین حیوان روی زمین بودبطوریكه اگردرهرحالتی رها شوند روی چهاردست وپافرود می آیند گربه ها بسیارحساب شده قدم برمی دارند وباهرقدم اطراف خودرا زیر نظردارند. گربه حیوان خوشخوابی بوده وروزانه تا ۱۶ ساعت می خوابد. این حیوان برخلاف قوه بینایی ازحس بویایی وشنوایی بسیارقوی برخوردار است. گربه ماده دارای احساسات مادری قوی بوده ونسبت به نوزاد خود محبت مادری غریبی نشان می دهد.
آناتومی گربه
بدن گربه از۲۳۴ استخوان تشكیل شده، پاهای گربه امكان پرش تاارتفاع ۲متری را دارد ودستها درهرجهتی حركت می كند. گربه هابیش از۵۰۰ عددماهیچه دارند. قفسه سینه كوچكی داشته وهمین كوچكی قلب وریه باعث می شود درمقایسه باسگ زودتر خسته شوند. دم حیوان درحفظ تعادل نقش زیادی داردوهمچنین می تواند نشان دهندة حالات گربه باشد بطوریكه حركات شدید نشانه عصبانیت، حركات ملایم خرسندی ویك حركت شدید نشانه عصبانیت یا شگفت زدگی گربه است. سییل گربه مهمترین قسمت دستگاه حسی بوده كه درتاریكی كارچشم را انجام می دهد ومی تواند بوسیله تغییرات جزئی درفشار هوای اطراف پی به وجود اشیاء ببرد همچنین ابروها وموهای حساس پشت مچ دست نیزچنین وظیفه ای برعهده دارند. نژادهای گربه گربه موی بلند ایرانی (Persian Cat) معروفترین وزیباترین نژاد دربین گربه های جهان محسوب می شود كه طرفداران فراوانی دارد. علاوه برآن گربه چین چیلای ایرانی، تورتوایس شل، هیمالیایی، برمه ای، موكوتاه اروپایی ، روسی ، سیامی ، مغولی، ركس وگربه بی موی اسفینكس ازنژادهای دیگرگربه محسوب می شوند. اگرقصد خریدگربه ای راداریدبه موارد زیردقت كنید:
۱- روی موی گربه دست بكشید، موی گربه باید صاف وغیرنمدی وعاری ازانگل باشد.
۲- گوشها باید تمیز باشد، مطمئن شوید كه گوشها بوسیله چرك مسدود نشده.
۳- چشمها باید تمیز وبراق وبینی هم مرطوب باشد.
۴- دهان باید صورتی رنگ، دندانها سالم باشد دقت كنید لثه ها متورم نباشد.
۵- ناحیه مقعدرا به منظور نداشتن اسهال مورد توجه قراردهید.
۶- شكم باید گرد بوده وسفت نباشدبررسی كنید كه دراین ناحیه فتق مشاهده نشود .
نگهداری گربه
درزمینه نگهداری گربه نگات فراوانی وجود دارد كه درادامه به چند مورد ازآنها بصورت خیلی خلاصه اشاره می شود:
- موهای گربه را حداقل روزی یكبار تمیزكنید. درمورد گربه های موبلند، این عمل را دوبار درروز انجام دهید. اگرگربه بیشتر وقتش را درخانه سپری می كند یك بسترخاكی برایش فراهم كنید تا درآن مدفوع یا ادرار كند .
- غذا دادن به گربه باید درزمان ومكان خاصی صورت گیرد وهمیشه برای غذا دادن ازظرفهای تمیز استفاده كنید، زیرا گربه حیوان مشكل پسندی است.
درصورت تمایل گربه را اخته كرده وبطور منظم دربرابر بیماریهای روده ای كشنده واكسینه كنید.
- جای خواب راحت وگرمی برای گربه مهیا كنید وترجیحاً‌ آنرا بوسیله روزنامه بپوشانید وروزانه آنرا عوض كنید.
-دراولین فرصت ممكن قوانین رفتاری را به گربه بیاموزید. اینكه بخواهید گربه ای را كه به اسباب واثاثیه خانه چنگ می زند وآنهارا خراش می دهد چند روزپس ازعمل ازانجام این كار بازدارید،كارخوبی نیست.
- اگر گربه شما زایمان كرد، قبل از۶هفته بچه گربه ها را ازآن جدا نكنید.
- استخوانهای كوچك فرع را به گربه ندهید زیرا می تواند باعث خفگی شود.
- ازدادن سفیدة تخم مرغ خام به گربه جلوگیری كنید.
زیرا شامل ماده ای شیمیایی بنام آویدین است كه با بیوتین كه یك ویتامین ضروری است تركیب شده وآنرا برای گربه غیر قابل استفاده می نماید.
- یك قاشق چاپخوری روغن به جیره اضافه نمائید تاكالری مورد نیاز حیوانات مسن ولاغر كه قادر به جذب مواد غذایی نیستند تأمین شود .
- گهگاه پارافین مایع به جیره غذایی بیفزائید تامانع ازیبوست شود

معرفی گربه

مشاهده و خرید لوازم و انواع غذای سگ در فروشگاه


با ما همراه شوید در شبکه ای مملو و غنی از مطلب، عکس و کلیپ

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید